Próg brakowania

Próg brakowania (z ang. truncation point) – w przygotowaniu. © Tomasz Strabel