Rodowód tabelaryczny

Rodowód tabelaryczny podzielony jest na dwie części: w jednej zapisani są przodkowie ze strony ojca, w drugiej ze strony matki. Zwierzęta mogą się powtarzać. Jeśli ten sam osobnik występuje w rodowodzie matki i ojca oznacza to, że probant jest zinbredowany. © Tomasz Strabel