Długowieczność funkcjonalna

Długowieczność to zdolność do uniknięcia brakowania z powodów innych niż niska produkcja, w odróżnieniu od długowieczności produkcyjnej, która nie bierze pod uwagę powodów brakowania. Selekcja na tę cechę pozwala prowadzić ją niezależnie od selekcji na cechy produkcyjne. © Tomasz Strabel