Szachownica genetyczna

Szachownica genetyczna (z ang. Punnett square) to diagram umożliwiający analizę genotypów jakie mogą utworzyć allele posiadane przez rodziców.

Przykład zakłada, że zarówno ojciec jak i matka przekazują w gametach allel A jak i a. Pogrubioną czcionką oznaczono możliwe cztery genotypy. Gdy znane są frekwencje alleli szachownica pozwala łatwo określić frekwencje możliwych genotypów. Dwa heterozygotyczne genotypy są identyczne dlatego ich częstość wynosi 0,48.

    Matka
  Allele A (0,6) a (0,4)
Ojciec A (0,6) AA (0,6*0,6=0,36) Aa (0,6*0,4=0,24)
a (0,4) Aa (0,6*0,4=0,24) aa (0,4*0,4=0,16)
Szachownica genetyczna dla przykładowych genotypów ojca (Aa) i matki (Aa). W nawiasach podano przykładowe częstości alleli oraz genotypów (pogrubione).

Przewidywanie częstości genotypów na tej zasadzie jest możliwe gdy spełnione są założenia prawa Hardy’ego-Weinberga.

© Tomasz Strabel