Ostrość selekcji

Ostatnia modyfikacja dnia 31 sierpnia, 2022

Ostrość selekcji (z ang. selection intensity), nazywana niekiedy intensywnością selekcji lub standaryzowaną różnicą selekcyjną, to wyrażona w jednostkach odchylenia standardowego cechy przewaga selekcjonowanych zwierząt na średnią wartością kandydatów do selekcji. Wynika ona z frakcji selekcjonowanych zwierząt, która powinna być jak najmniejsza aby maksymalizować postęp hodowlany. Frakcja jest mniejsza gdy wybiera się niewiele zwierząt lub gdy kandydatów jest wielu. Im mniejsza frakcja selekcjonowanych zwierząt tym większa ostrość selekcji.

Gdy cecha podlegająca selekcji ma rozkład normalny i do rozrodu wybieramy konsekwentnie osobniki o najwyższej wartości cechy to przewagę w jednostkach odchylenia standardowego można odczytać z poniższej Tabeli.

Tabela do przeliczania frakcji selekcjonowanych osobników na ostrość selekcji.

Tabela do przeliczania frakcji selekcjonowanych zwierząt na ostrość selekcji

W celu odczytania z tabelki ostrości selekcji odpowiadającej danej frakcji selekcjonowanych zwierząt dodaj odpowiednią wartość z pierwszej kolumny i pierwszego wiersza i na ich przecięciu odczytaj ostrość selekcji. Dla mniejszych wartości frakcji odczytaj ostrość z dolnej części tabeli.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
standaryzowana różnica selekcyjna