Kojarzenie kompensacyjne

Kojarzenie kompensacyjne (z ang. compensatory mating) to zwykle kojarzenie samców o wysokich wartościach współczynnikach pochodzenia z samicami o niskich wartościach tego współczynnika. Taki rodzaj kojarzenia należy do sposobów ograniczania inbredu. © Tomasz Strabel